Γραφείο Τύπου / Aρθρα και συνεντεύξεις

"Οι ωφέλειες του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA) στις διάφορες κατηγορίες πελατών των τραπεζών"

'Αρθρο του Διευθυντή της ΕΕΤ κ. Κώστα Ταβλαρίδη
στο οικονομικό περιοδικό "Επιλογή" (τεύχος Ιουνίου 2008)