Γραφείο Τύπου / Aρθρα και συνεντεύξεις

"Χρηματοπιστωτική εκπαίδευση:Τάσεις και προοπτικές"

'Αρθρο του Γενικού Γραμματέα της ΕΕΤ κ. Χρήστου Βλ. Γκόρτσου
στο μηνιαίο οικονομικό περιοδικό "Οικονομική Επιθεώρηση" (Ιούνιος 2008)