Γραφείο Τύπου / Δελτία Τύπου

Δημιουργία έδρας τραπεζικών σπουδών στη Σερβία

Τη Δευτέρα 19 Μαΐου υπεγράφη στο Βελιγράδι συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και του ιδιωτικού πανεπιστημίου Megatrend για τη δημιουργία έδρας τραπεζικών σπουδών της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών στη Σερβία. Ο σέρβος καθηγητής που θα στελεχώσει την έδρα θα εκλεγεί κατά τη διάρκεια των επόμενων τριών μηνών.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε η έναρξη, από τον Οκτώβριο του 2008, προγράμματος Master in Banking and Finance με την ενεργή συμμετοχή της ΕΕΤ. Όπως δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας της ΕΕΤ, κ. Χρήστος Γκόρτσος, ο οποίος παρευρέθη στο Βελιγράδι για την υπογραφή της συμφωνίας, στόχος τόσο της δημιουργίας της έδρας όσο και του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι η περαιτέρω ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στο τραπεζικό σύστημα της Σερβίας, προς όφελος της σερβικής οικονομίας και των ελληνικών τραπεζών που δραστηριοποιούνται στη χώρα.