Γραφείο Τύπου / Aρθρα και συνεντεύξεις

"Αποπληρωμή καταναλωτικών δανείων στο πλαίσιο των ρυθμίσεων της νέας οδηγίας για την καταναλωτική πίστη"

Άρθρο του Γενικού Γραμματέα της ΕΕΤ κ. Χρήστου Βλ. Γκόρτσου
στην εφημερίδα "City Press" (Τρίτη 15 Απριλίου 2008)