Γραφείο Τύπου / Aρθρα και συνεντεύξεις

"Λελογισμένη η πολιτική δανεισμού των τραπεζών"

Συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα της ΕΕΤ κ. Χρήστου Βλ. Γκόρτσου
στον Σπύρο Χριστόπουλο (Εφημερίδα "City Press",  Τρίτη 15 Απριλίου 2008)