Γραφείο Τύπου / Δελτία Τύπου

Ημερίδα για τη διάδοση 10 Κατευθυντήριων Γραμμών για τη Διασφάλιση Ποιότητας στην Επαγγελματική Έκπαίδευση

Το Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών διοργάνωσε, στις 15 Φεβρουαρίου, ημερίδα για τη διάδοση 10 Κατευθυντήριων Γραμμών για τη Διασφάλιση Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση.

Πρόκειται για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Διασφάλισης Ποιότητας (CQAF) στην εκπαίδευση για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, την οποία επεξεργάστηκαν τραπεζικά ινστιτούτα στο πλαίσιο του ΕΒΤΝ (European Banking & Financial Services Training Association). Με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Leonardo da Vinci, το έργο EUROBANQUA (European Banking Network for Quality Assurance) σχεδιάστηκε για να προσφέρει έναν οδηγό που περιλαμβάνει, όχι μόνο κατευθύνσεις, αλλά και παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών, τις οποίες εφαρμόζουν οι εταίροι του προγράμματος στα τραπεζικά συστήματα της Ολλανδίας, της Πορτογαλίας, της Ιταλίας, της Ρουμανίας και της Ελλάδας.

Δεδομένης της απόλυτης προτεραιότητας που έχει η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, η παραγωγή ποιοτικών αποτελεσμάτων από τη χρηματοοικονομική εκπαίδευση είναι επιβεβλημένη. Για το λόγο αυτό, το Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο, πάγια προσηλωμένο στην αναβάθμιση της ποιότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης, θα φροντίσει για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του εξαιρετικού αυτού εργαλείου, καθώς και για τη διάδοσή του στα μέλη της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

Η σημασία της Διασφάλισης Ποιότητας στην εκπαίδευση για το χρηματοπιστωτικό σύστημα τονίστηκε κατά την έναρξη της ημερίδας από τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα Προγράμματα Leonardo da Vinci, κ. Joao Delgado, και από τον Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διασφάλισης Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση (ENQA VET), κ. Giorgio Allulli. Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών, κ. Νικόλαος Αδαμαντιάδης, υπογράμμισε τη σπουδαιότητα της ποιοτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης στην προστασία του καταναλωτή, αλλά και την αυξημένη ανάγκη για χρηματοοικονομική παιδεία της πελατείας του συστήματος.