Γραφείο Τύπου / Aρθρα και συνεντεύξεις

"Προοπτικές και Προκλήσεις για το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα"

Άρθρο του Γενικού Γραμματέα της ΕΕΤ κ. Χρήστου Βλ. Γκόρτσου
στην εφημερίδα "City Press" (Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2007)