Γραφείο Τύπου / Δελτία Τύπου

Ενίσχυση Πυροπλήκτων

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών και οι τράπεζες μέλη της, μετά τις πρόσφατες εκτεταμένες πυρκαγιές σε πολλούς νομούς της χώρας μας που έπληξαν δυστυχώς πολλούς συνανθρώπους μας, τόσο ψυχικά όσο και οικονομικά, εκφράζουν προς αυτούς τη λύπη αλλά και τη συμπαράστασή τους.

Οι τράπεζες, στην προσπάθειά τους να στηρίξουν έμπρακτα τους πληγέντες, προχωρούν σε σειρά μέτρων με στόχο την άμεση στήριξή τους. Ειδικότερα αποφάσισαν για διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών, δηλαδή μέχρι και την 29.2.2008:

α. Να αναστείλουν την υποχρέωση καταβολής των δόσεων, περιλαμβανομένων των τόκων, από κάθε είδους κάρτες και δάνεια (στεγαστικά, καταναλωτικά, επαγγελματικά κλπ.), τόσο των ενήμερων όσο και των ληξιπρόθεσμων.

β. Να μην εισπράττουν έξοδα κατά τη χορήγηση παντός είδους καρτών και δανείων σε πυρόπληκτους που έχουν τη μόνιμη κατοικία τους ή την έδρα τους σε πυρόπληκτη περιοχή.

Επιπλέον, θα εισηγηθούν άμεσα στην αρμόδια Επιτροπή Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος την τροποποίηση των ισχυουσών διατάξεων με σκοπό την επιμήκυνση, επί εξάμηνο και υπό προϋποθέσεις, του χρόνου αναγγελίας στην εταιρία ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ των εκδοτών σφραγισμένων επιταγών στις πυρόπληκτες περιοχές.

Είναι ευνόητο ότι τα παραπάνω μέτρα που θα λάβουν οι τράπεζες θα απευθύνονται και θα αφορούν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που θα χαρακτηριστούν από την Πολιτεία, ανά νομό, ως πυρόπληκτοι, σύμφωνα με τα κριτήρια και τις διαδικασίες που αυτή θα θεσπίσει.

Τέλος, η Γενική Γραμματεία της ΕΕΤ θα θέσει άμεσα σε λειτουργία δωρεάν γραμμή βοήθειας (help desk) στην οποία θα μπορούν να απευθύνονται οι πυρόπληκτοι πολίτες όλης της χώρας, ώστε:

  • να παίρνουν πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες και ρυθμίσεις που αφορούν τις τραπεζικές τους συναλλαγές, και
  • να επικοινωνούν με κοινωνικούς λειτουργούς οι οποίοι θα παρέχουν ψυχολογική στήριξη σε όσους την χρειάζονται.