Εθνικό επίπεδο / Τραπεζικό δίκαιο


  • 6
  • ΜΑΡ
  • 2018
  • (Corporate governance and remuneration)
Επικαιροποίηση των Κατευθυντηρίων Γραμμών του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σχετικά με την επιλογή των μελών στο ΔΣ των ελληνικών συστημικών πιστωτικών ιδρυμάτων

Στις 6 ΜΑρτίου 2018 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας η επικαιροποιημένη έκδοση των κατευθυντηρίων γραμμών αναφορικά με την επιλογή και των διορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίων των τεσσάρων ελληνικών συστημικών τραπεζών.

 

Guidelines on the Board of Directors’ selection and appointment process in Greek Systemic Banks