Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Πρόληψη της απάτης στα μέσα και συστήματα πληρωμών

  • 12
  • ΙΟΥ
  • 2022
Ανακοίνωση του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (‘FSB’) για τη διεθνή ρυθμιστική παρέμβαση και εποπτεία των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τα “crypto-assets”