Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Πρόληψη της απάτης στα μέσα και συστήματα πληρωμών

  • 24
  • ΙΟΥ
  • 2021
Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη συγκρότηση σε επίπεδο ΕΕ κοινής «κυβερνομονάδας» (“Joint Cyber Unit”) για την ενίσχυση αντιμετώπισης περιστατικών ασφαλείας μεγάλης εμβέλειας