Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Πρόληψη της απάτης στα μέσα και συστήματα πληρωμών

  • 16
  • ΑΠΡ
  • 2021
Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη στρατηγική της στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (“organized crime”) και της εμπορίας ανθρώπων (“human trafficking”)