Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Πρόληψη της απάτης στα μέσα και συστήματα πληρωμών

  • 10
  • ΙΟΥ
  • 2020
Δημόσια διαβούλευση του Οργανισμού της ΕΕ για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (‘ENISA’) σχετικά με το πλαίσιο θέσπισης ευρωπαϊκών συστημάτων πιστοποίησης της κυβερνοασφάλειας