Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Πρόληψη της απάτης στα μέσα και συστήματα πληρωμών

  • 30
  • ΙΟΥ
  • 2020
Δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την πιθανή αναθεώρηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/1148 (“NIS Directive”)