Εθνικό επίπεδο / Ηλεκτρονική τραπεζική

  • 22
  • ΜΑΡ
  • 2020
Όροι και διαδικασία είσπραξης - επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου