Εθνικό επίπεδο / Ηλεκτρονική τραπεζική

  • 9
  • ΑΠΡ
  • 2019
Καθορισμός δαπανών για τις οποίες απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή/και συλλογής αποδείξεων από το φορολογικό έτος 2018 και εφεξής