Εθνικό επίπεδο / Ηλεκτρονική τραπεζική

  • 5
  • ΦΕΒ
  • 2019
Παράταση υποχρέωσης ηλεκτρονικής δήλωσης Επαγγελματικών Λογαριασμών στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ έως τις 28 Φεβρουαρίου 2019