Εθνικό επίπεδο / Ηλεκτρονική τραπεζική

  • 15
  • ΙΑΝ
  • 2019
Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τη ρύθμιση υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών με κάρτα σύμφωνα με το άρθρο 65 του Νόμου 4446/2016 για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές