Εθνικό επίπεδο / Ηλεκτρονική τραπεζική

  • 19
  • ΙΟΥ
  • 2017
Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα «Ανάθεση είσπραξης δημοσίων εσόδων σε φορείς είσπραξης»