Εθνικό επίπεδο / Ηλεκτρονική τραπεζική

  • 30
  • ΑΥΓ
  • 2017
Όροι και διαδικασία είσπραξης-επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου