Εθνικό επίπεδο / Ηλεκτρονική τραπεζική

  • 17
  • ΟΚΤ
  • 2017
Τροποποίηση του άρθρου 70 του ν. 4446/2016 «για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές»