Εθνικό επίπεδο / Ηλεκτρονική τραπεζική

  • 12
  • ΔΕΚ
  • 2017
Συμπλήρωση και τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τη ρύθμιση υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών με κάρτα σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές