Εθνικό επίπεδο / Ηλεκτρονική τραπεζική

  • 20
  • ΔΕΚ
  • 2017
Κανονισμός της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων («ΕΕΤΤ») για την παροχή υπηρεσιών εμπιστοσύνης