Εθνικό επίπεδο / Ηλεκτρονική τραπεζική

  • 2
  • ΑΠΡ
  • 2018
Πληροφόρηση της ΑΑΔΕ από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών ως προς τις Συναλλαγές Αγορών με Ηλεκτρονικά Μέσα Πληρωμών