Εθνικό επίπεδο / Ηλεκτρονική τραπεζική

  • 23
  • ΑΠΡ
  • 2018
Καθορισμός τρόπου πληρωμής των βεβαιωμένων στις ΔΟΥ ατομικών οφειλών με τη χρήση καρτών πληρωμών μέσω της εφαρμογής του Taxisnet