Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Δίκαιο προστασίας καταναλωτή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

  • 19
  • ΜΑΡ
  • 2015
Kατευθυντήριες γραμμές της ΕΒΑ για την κατάρτιση προσωρινών καταλόγων των πλέον αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών πληρωμών στο πλαίσιο της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ