Εθνικό επίπεδο / Δίκαιο καταπολέμησης οικονομικού εγκλήματος

  • 30
  • ΜΑΡ
  • 2009
Υπουργική Απόφαση αριθμ. 3015/30/6/23.3.2009
“Καθορισμός όρων ασφαλείας καταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων”
(ΦΕΚ Β΄ 536, 23.3.2009, σελ. 6689 επ.)