Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Πρόληψη της απάτης στα μέσα και συστήματα πληρωμών

  • 21
  • ΣΕΠ
  • 2022
Πρόταση Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διαμόρφωση ενιαίου κανονιστικού πλαισίου σε επίπεδο ΕΕ για την ανθεκτικότητα στον «κυβερνοχώρο» (“Cyber Resilience Act” – ‘CRA’)