Εκδηλώσεις - Ομιλίες

Fin Forum 2021 - Υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών

Το 1o Fin Forum με κεντρικό θέμα «Shaping the future of banking & finance» πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά την Πέμπτη 4 Μαρτίου.
Οι εργασίες του Forum επικεντρώθηκαν αποκλειστικά σε τραπεζικά και χρηματοοικονομικά ζητήματα που αφορούν στην εξέλιξη των λειτουργικών μοντέλων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, την προσαρμογή τους σε ένα σύνθετο κανονιστικό πλαίσιο και τη διαδικασία μετασχηματισμού τους. Ομιλητές από τράπεζες αλλά και τον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό τομέα παρουσίασαν και ανέλυσαν, μεταξύ άλλων:

  • Την ανάγκη μετασχηματισμού και επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες
  • Τις αυξανόμενες και μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών
  • Το μέλλον της εργασίας και τις νέες δεξιότητες των στελεχών
  • Τον ανταγωνισμό και τα νέα προϊόντα
  • Θέματα τραπεζικής εποπτείας και τη διαχείριση των αναδυόμενων μη χρηματοοικονομικών κινδύνων
  • Τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία Τσομώκος Α.Ε. (SGT) και το CNN Greece και τέθηκε υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.