Εκδηλώσεις - Ομιλίες

Εκδηλώσεις Οκτωβρίου 2019

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών εκπροσωπήθηκε σε σειρά εκδηλώσεων, που αφορούν το χρηματοπιστωτικό τομέα, από την Γενική Γραμματέα κ. Χαρούλα Απαλαγάκη τον Οκτώβριο του 2019. Πρόκειται για τις ακόλουθες εκδηλώσεις:

  1. Wiras Verbund International, συμμετοχή με γραπτή εισήγηση και προφορική παρουσίασή της στη Γερμανική Γλώσσα ως προς το παρόν και τις μελλοντικές προοπτικές του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την 1η Οκτωβρίου 2019 στο ξενοδοχείο Divani Apollon (Βουλιαγμένη).
  2. 1st NPL South European Congress, που πραγματοποιήθηκε στη Λισσαβόνα την 3η Οκτωβρίου συμμετοχή με γραπτή  εισήγηση και προφορική παρουσίασή της στην αγγλική γλώσσα ως προς το νομοθετικό πλαίσιο και τη λειτουργία της δευτερογενούς αγοράς δανείων στο ελληνικό δίκαιο (ιδίως ν. 4354/2015).
  3. Συμμετοχή σε πάνελ που διοργάνωσε και φέτος στην Αθήνα  στις 17 και 18 Οκτωβρίου το NPL Summit υπό το συντονισμό του κ. Μάριου Κολιόπουλου και με τη συμμετοχή των κ. κ. Μαρίκας Φραγκάκη (ΤΧΣ), Θεόδωρου Αθανασόπουλου (Alpha Bank), Αναστάσιου Πανούση (CEO, Eurobank/FPS), Γεώργιου Χριστόπουλου (Τράπεζα Πειραιώς) με κεντρικό θέμα την παρουσίαση των σύγχρονων εξελίξεων στη διαχείριση δανειακών χαρτοφυλακίων.
  4. Συντονίστρια σε πάνελ του 11ου Risk and Management Compliance, στην Αθήνα στις 22 Οκτωβρίου με τη συμμετοχή των κκ. Θ. Αθανασόπουλου (Alpha Bank), Γ. Γεωργακόπουλου (Τράπεζα Πειραιώς), Φ. Ιωάννου (Εθνική Τράπεζα), Α. Πανούση (Eurobank/FPS) και θέμα Bank’s Asset Quality.