Εκδηλώσεις - Ομιλίες

3rd Hellenic Innovation Forum: Όταν η Έρευνα Συναντά τις Επιχειρήσεις – Υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών

Η διασύνδεση της Ακαδημαϊκής/Ερευνητικής Κοινότητας με το χώρο των επιχειρήσεων αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για την ελληνική οικονομία.

Στο 3rd Hellenic Innovation Forum με τίτλο «Όταν η Έρευνα Συναντά τις Επιχειρήσεις» θα πραγματοποιηθούν ομιλίες και παρουσιάσεις αναφορικά με τη διασύνδεση των Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων με την επιχειρηματική κοινότητα. Έμφαση θα δοθεί στην παρουσίαση επιχειρήσεων που προέρχονται ή συνεργάζονται εκτενώς με Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύματα.

Η θεματολογία, μεταξύ άλλων, θα περιλαμβάνει:

  • Δράσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη για την ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας στην Ελλάδα
  • Παρουσιάσεις των οικοσυστημάτων που έχουν δημιουργηθεί σε πόλεις, όπως είναι η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα, το Ηράκλειο και η Ξάνθη
  • Case studies επιχειρηματικών εγχειρημάτων που προέκυψαν από Ερευνητικά Ιδρύματα
  • Παρουσίαση μοντέλων διασύνδεσης από το εξωτερικό
  • Προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και η απόκτηση πατεντών
  • Διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία

Στόχος των παρουσιάσεων είναι να δείξουν στους συμμετέχοντες όχι μόνο τις ευκαιρίες και τα οφέλη για τα ενδιαφερόμενα μέρη, αλλά και πώς μπορεί να γίνει πραγματικότητα η διασύνδεση. Παράλληλα με το Κεντρικό Συνέδριο, σε ξεχωριστές αίθουσες θα διεξαχθούν Εταιρικές Παρουσιάσεις Καινοτομίας και Έκθεση Καινοτόμων Ιδεών, Υπηρεσιών και Προϊόντων.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 20 Ιουνίου, στο ξενοδοχείο Divani Caravel, αποτελεί διοργάνωση της Ethos Events και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

 

3rd Hellenic Innovation Forum