Εκδηλώσεις - Ομιλίες

24ο Banking Forum Πληροφορική και Τράπεζες - Υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των τραπεζών (digital transformation) αναμένεται να επηρεάσει τα επιχειρηματικά τους μοντέλα σε όλα τα επίπεδα. Οι τράπεζες καλούνται να αναπροσαρμόσουν το μοντέλο λειτουργίας τους εισάγοντας καινοτόμες πρακτικές που θα τους επιτρέψουν να συνεχίσουν να παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι. 

Τα κυριότερα θέματα του ψηφιακού μετασχηματισμού του επιχειρηματικού μοντέλου των τραπεζών παρουσιάστηκαν εκτενώς κατά τη διάρκεια του 24ου Banking Forum Πληροφορική και Τράπεζες με θέμα "Η Τράπεζα του μέλλοντος". 

Η διημερίδα που πραγματοποιήθηκε στις 9 και 10 Απριλίου στην Αίγλη Ζαππείου, αποτελεί διοργάνωση του Ελληνικού Ινστιτούτου Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΙΠ) και της Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

Η Γενική Γραμματέας της ΕΕΤ κα Χαρούλα Απαλαγάκη συμμετείχε σήμερα, 10 Απριλίου 2019, ως κεντρική ομιλήτρια στο 24ο Banking forum, με θέμα «Open Banking και κανονιστικό πλαίσιο». Στην  παραπάνω ομιλία της η κα Απαλαγάκη ανέφερε μεταξύ άλλων ότι:

1. Υπό την αρχική μορφή λειτουργίας του, μέσω χρήσης των APIs (Application Programming Interfaces) το Open Banking, είναι ήδη γνωστό και διαδεδομένο.

2. Με τη νέα όμως  αναθεωρημένη Οδηγία 2015/2366, η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με το ν. 4537/2018 (γνωστή ως PSD2) καθιερώνεται μία πιο διευρυμένη για το Open Banking λειτουργία, που περιλαμβάνει την εκτέλεση (εκκίνηση) πληρωμών από τρίτους παρόχους, αρκεί να υπάρχει η εντολή του πελάτη, όπως επίσης και την συλλογή πληροφοριών λογαριασμού πληρωμών.

3. Οι πληρωμές αποτελούν την πρώτη συναλλακτική πράξη που ρυθμίζεται με ενιαίο τρόπο, χωρίς αυτό να αποκλείει, ωστόσο, την επέκτασή της στο μέλλον και σε άλλες τραπεζικές εργασίες (λ.χ. ηλεκτρονικές εξουσιοδοτήσεις, δάνεια, κ.λπ).

Η κα Απαλαγάκη ανέδειξε τα σημεία προβληματισμού και μεταξύ αυτών κυρίως: α) την πρόωρη υπερ-ρύθμιση, καθώς δεν έχει ακόμη σταθμιστεί και αποτυπωθεί το ενδιαφέρον του καταναλωτή, που καλείται να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στη διεύρυνση των πληρωμών με τρίτους παρόχους εκτός των πιστωτικών ιδρυμάτων β) στο θεσμικό και αυστηρό περιβάλλον που διέπει τη λειτουργία των τραπεζών και περιλαμβάνει εκτεταμένο έλεγχο του συναλλακτικού προφίλ του πελάτη, ώστε μεταξύ των άλλων να αποτρέπεται η νομιμοποίηση εσόδων από γενικά παράνομες δραστηριότητες, το σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα, και το τραπεζικό απόρρητο και γ) στην ανισομέρεια δομής, κεφαλαίων και οργάνωσης τραπεζών έναντι τρίτων παρόχων.

Θεωρεί ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων, αλλά και του χρήστη των υπηρεσιών πληρωμών-πελάτη πρέπει να τυποποιηθεί, ώστε με απόλυτα εύληπτο και συγκεκριμένο τρόπο/ερωτηματολόγιο ο πελάτης να κατανοεί και να δίνει συγκεκριμένη και σαφή οδηγία εκτέλεσης πληρωμής ή συλλογής πληροφοριών  προκειμένου να αποφευχθούν διενέξεις και αναζήτηση εκ των υστέρων ευθυνών από την Τράπεζα στην οποία τηρείται ο λογαριασμός. Τέλος, τόνισε ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός που βρίσκεται ψηλά στις προτεραιότητες των πιστωτικών ιδρυμάτων, δεν σημαίνει υποχρεωτικά μεταφορά ορισμένων δραστηριοτήτων εκτός των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα ο διευθυντής συστημάτων πληρωμών της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, κ. Βασίλης Παναγιωτίδης συντόνισε την 3η ενότητα του συνεδρίου στο πλαίσιο της οποίας οι εκπρόσωποι των ελληνικών τραπεζών παρουσίασαν (α) τα θέματα ασφαλείας που ανακύπτουν στο νέο περιβάλλον του Open Banking, (β) τα ειδικά API Developer Portals που υλοποιούν, και (γ) την εξέλιξη του οικοσυστήματος χρηματοοικονομικών συναλλαγών από την τεχνολογία με έμφαση στις διασυνοριακές συναλλαγές των επιχειρήσεων-πελατών των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Αφίσα 

Πρόγραμμα