Εκδηλώσεις - Ομιλίες

Athens Investment Forum 2018: "Ο Ρόλος των Ελληνικών Επιχειρήσεων στη Μελλοντική Ανάπτυξη"

Εισήγηση του Προέδρου της ΕΕΤ, κ. Ν. Καραμούζη, στο Στρατηγικό Συνέδριο που διοργανώνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σε συνεργασία με την “Vertical Solutions SA” και το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης, με τίτλο: “Athens Investment Forum 2018: Ο Ρόλος των Ελληνικών Επιχειρήσεων στη Μελλοντική Ανάπτυξη”