Εκδηλώσεις - Ομιλίες

Ειδικό εργαστήριο διαβούλευσης: Ένα λειτουργικό πλαίσιο εξυγίανσης και πτώχευσης επιχειρήσεων ως προϋπόθεση ανάκαμψης της οικονομίας

Ο ΣΕΒ με το Παρατηρητήριο Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος διοργάνωσε την Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2017, ειδικό εργαστήριο διαβούλευσης με θέμα:

«Ένα λειτουργικό πλαίσιο εξυγίανσης και πτώχευσης επιχειρήσεων ως προϋπόθεση ανάκαμψης της οικονομίας»

Στις εργασίες του εργαστηρίου διαβούλευσης συμμετείχε επίσης η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, εκπροσωπούμενη από την Γενική Γραμματέα, κα Χαρίκλεια Απαλαγάκη.

Σκοπός του εργαστηρίου ήταν η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των διακεκριμένων ομιλητών, για την αποτελεσματικότητα των προπτωχευτικών και πτωχευτικών διαδικασιών, η καταγραφή των προβλημάτων του πτωχευτικού πλαισίου και η διαμόρφωση προτάσεων άμεσης εφαρμογής για την αντιμετώπισή τους.

Περισσότερες πληροφορίες