Εκδηλώσεις - Ομιλίες

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ & ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
σε σχέση με τη δημοσιοποίηση Μη Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών
Η προστιθέμενη αξία του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

SUSTAINABLE FINANCE,
η Περιβαλλοντική & κοινωνική υπευθυνότητα των επιχειρήσεων και ο ρόλος των τραπεζών
κα. Χαρούλα Απαλαγάκη, Γενική Γραμματέας Ελληνική Ένωση Τραπεζών
(video)