Εκδηλώσεις - Ομιλίες

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Διοργάνωση: Ελληνική Ένωση Τραπεζών
Γραφεία Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών

Συμμετέχοντες:

  • Εκπρόσωποι τακτικών και συνδεδεμένων Μελών ΕEΤ
  • Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΕΤ
  • Μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΕΤ
  • Μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής Αγορών και Κεφαλαίων ΕΕΤ
  • Μέλη Επιτροπών ΕΕΤ
  • Λοιποί Προσκεκλημένοι

Συμμετοχή βάσει προσκλήσεων