Εκδηλώσεις - Ομιλίες

Γεύμα εργασίας ΕΕΤ-ΕΕΕ

Συνάντηση του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΤ με τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών.  

Επισυνάπτεται το σχετικό δελτίο τύπου