Εκδηλώσεις - Ομιλίες

Διοργάνωση 22oυ Banking Forum υπό την αιγίδα της ΕΕΤ

Η διοργάνωση του 22ου Banking Forum με θέμα: ‘’Ο μετασχηματισμός του επιχειρηματικού μοντέλου των Τραπεζών σε συνθήκες οικονομικής κρίσης και το νέο περιβάλλον ρύθμισης και εποπτείας των Τραπεζών στην Ευρωζώνη’’ πραγματοποιήθηκε στις 03 και 04 Μαΐου στην Αθήνα, και τέθηκε υπό την αιγίδα της ΕΕΤ.