Εκδηλώσεις - Ομιλίες

Γεύμα εργασίας ΕΕΤ-ΣΕΤΕ

Συνάντηση του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΤ με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Αντιπροέδρους και τον Γενικό Γραμματέα του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων.

 Επισυνάπτεται το σχετικό δελτίο τύπου