Εκδηλώσεις - Ομιλίες

Γεύμα εργασίας ΕΕΤ-ΣΕΒ

Συνάντηση του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΤ με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Αντιπροέδρους και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. 

Επισυνάπτεται το σχετικό δελτίο τύπου