Εκδηλώσεις - Ομιλίες

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Διοργάνωση: Ελληνική Ένωση Τραπεζών
Μέγαρο Καρατζά, Εθνική Τράπεζα

Συμμετέχοντες:

  • Εκπρόσωποι τακτικών και συνδεδεμένων Μελών ΕΕΤ
  • Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΕΤ
  • Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΕΤ

Συμμετοχή βάσει προσκλήσεων