Εκδηλώσεις - Ομιλίες

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Διοργάνωση:  Ελληνική Ένωση Τραπεζών
Συνεδριακό Κέντρο Εθνικής Ασφαλιστικής
Συμμετέχοντες: Εκπρόσωποι τακτικών και συνδεδεμένων Μελών ΕΕΤ,
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΕΤ,
Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΕΤ
Συμμετοχή βάσει προσκλήσεων