Εκδηλώσεις - Ομιλίες

Ημερίδα με θέμα Η Χρηματοδότηση της Επιχειρηματικότητας στη Νέα Ελληνική Οικονομία: α) ΕΤΕΑΝ και Επενδυτικός Νόμος β) Εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου για δάνεια της ΕΤΕπ προς τις εμπορικές τράπεζες

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 27 Ιανουαρίου, ώρα 12.00

Συνδιοργάνωση: 
Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, Υπουργείο Οικονομικών,
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και Ελληνική Ένωση Τραπεζών

Αμφιθέατρο Μεγάρου Καρατζά