Εκδηλώσεις - Ομιλίες

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΕΤ και ειδική εκδήλωση με ομιλίες του Υπουργού Οικονομικών κ. Γιώργου Παπακωνσταντίνου και του Προέδρου της ΕΕΤ κ. Βασίλη Θ. Ράπανου

Διοργάνωση:  Ελληνική Ένωση Τραπεζών

Ξενοδοχείο Ηilton

Συμμετέχοντες:  Εκπρόσωποι τακτικών και συνδεδεμένων Μελών ΕΕΤ,
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΕΤ, Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΕΤ

Συμμετοχή βάσει προσκλήσεων