Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Απάτη στα μέσα και συστήματα πληρωμών


Η πρόληψη και αντιμετώπιση της απάτης στα μέσα και συστήματα πληρωμών επιβάλει την ανάγκη ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Η αποτελεσματικότητα, το μειωμένο κόστος χρήσης και η συνεχώς αυξανόμενη χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής και μετρητών πρέπει να συνδυάζεται με την ασφάλεια χρήσης αυτών. Στην παρούσα ενότητα παρέχονται πληροφορίες για τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται στην συγκεκριμένη θεματική, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε αμιγώς εθνικό επίπεδο.

 • Φυλλάδιο με οδηγίες προς τους πολίτες
  σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου

  Λόγω της αύξησης των εγκληματικών ενεργειών που αφορούν την έκδοση δανείων και καρτών με τη χρήση πλαστών πιστοποιητικών, τα μέλη της Επιτροπής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Απάτης στα Μέσα και τα Συστήματα Πληρωμών της ΕΕΤ, αποφάσισε σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία και την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., να δημιουργήσει ενημερωτικό υλικό, με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τις ενέργειες που θα πρέπει να κάνουν σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους.

 • Φυλλάδιο με συμβουλές προς τους πολίτες κατά τις συναλλαγές στα ΑΤΜ

  Με στόχο την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Απάτης στα Μέσα και τα Συστήματα Πληρωμών, η ΕΕΤ δημιούργησε ένα διατραπεζικό φυλλάδιο για τους συναλλασσόμενους στα ΑΤΜ.

   

  Στόχος του φυλλαδίου είναι να δώσει συμβουλές προς τους συναλλασσόμενους για την ενίσχυση της ασφάλειας τους κατά τη χρήση των ΑΤΜ.

 • Σύστημα Καταγγελθεισών Συμβάσεων Επιχειρήσεων που αποδέχονται συναλλαγές καρτών (ΣΚΣΕ)

  Μετά από αίτημα της ΕΕΤ η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. δημιούργησε βάση πληροφοριών για επιχειρήσεις των οποίων έχει καταγγελθεί η σύμβαση αποδοχής συναλλαγών με κάρτες Η λειτουργία του εν λόγω Συστήματος έχει ξεκινήσει από την 1/1/2006.

   

  Στόχοι του Έργου είναι:

  • Η πρόληψη και καταστολή της απάτης στο δίκτυο των συμβεβλημένων επιχειρήσεων που αποδέχονται τραπεζικές κάρτες, με απώτερο στόχο την προστασία της τραπεζικής πίστης αλλά και την προστασία των κατόχων καρτών
  • Η θέσπιση σύννομων διαδικασιών για τη συγκέντρωση και διαχείριση των πληροφοριών
  • Η αμεσότερη δυνατή πληροφόρηση των τραπεζών σχετικά με τις νέες πληροφορίες που καταχωρούνται στη βάση δεδομένων, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα εκτίμησης του κινδύνου που τυχόν απορρέει από τη σύνοψη σύμβασης με επιχειρήσεις.

  Σχετικό link: www.teiresias.gr

 • Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων

  Μετά από αίτημα της ΕΕΤ, ώστε να μειωθεί η απάτη που γίνεται με την προσκόμιση πλαστών εκκαθαριστικών σημειωμάτων για την έκδοση δανείων και καρτών, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, δημιούργησε μια νέα  εφαρμογή που ονομάζεται «Πιστοποίηση Εγκυρότητας Στοιχείων Εκκαθαριστικού Σημειώματος».

   

  Στόχος της εφαρμογής είναι η γρήγορη και έγκυρη επαλήθευση της ορθότητας των οικονομικών στοιχείων του Εκκαθαριστικού Σημειώματος, τόσο του τρέχοντος, όσο και του προηγούμενου Οικονομικού έτους.

   

  Σχετικό link: www.gsis.gr

 • Συστάσεις προς τους κατόχους καρτών για ασφαλείς συναλλαγές στα ΑΤΜ

  Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών με αφορμή την εμφάνιση και κυκλοφορία παραπλανητικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail) ως προς τη χρήση του κωδικού “PIN” στα ATM εξέδωσε Δελτίο Τύπου για την πληροφόρηση των πολιτών.