Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Απάτη στα μέσα και συστήματα πληρωμών


Η πρόληψη και αντιμετώπιση της απάτης στα μέσα και συστήματα πληρωμών επιβάλει την ανάγκη ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Η αποτελεσματικότητα, το μειωμένο κόστος χρήσης και η συνεχώς αυξανόμενη χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής και μετρητών πρέπει να συνδυάζεται με την ασφάλεια χρήσης αυτών. Στην παρούσα ενότητα παρέχονται πληροφορίες για τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται στην συγκεκριμένη θεματική, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε αμιγώς εθνικό επίπεδο.

 • Εφαρμογή τους προτύπου ασφαλείας PCI από τις επιχειρήσεις

  Με απόφαση της Γενικής Γραμματείας για την αντιμετώπιση της απάτης στα Μέσα και τα Συστήματα Πληρωμών, συστήθηκε Ομάδα Εργασίας, η οποία θα επεξεργαστεί την εφαρμογή του Payment Card Industry Data Security Standard (PCI Standard) από τις συμβεβλημένες με τις τράπεζες επιχειρήσεις.

  Το PCI είναι ένα πρότυπο ασφαλείας, το οποίο αφορά τη φύλαξη των στοιχείων των κατόχων των καρτών που τις χρησιμοποιούν στην εξόφληση συναλλαγών στο περιβάλλον των επιχειρήσεων. Το πρότυπο PCI φτιάχτηκε με τη συνεργασία των Οργανισμών: American Express, Discover Financial Services, JCB, MasterCard Worldwide, and Visa International και θα πρέπει να εφαρμοστεί  από τις επιχειρήσεις.

 • Διεξαγωγή Ημερίδας με τις εταιρείες που εμπορεύονται ΑΤΜ στην Ελλάδα
  και προωθούν μηχανισμούς Anti-skimming.

  Το Δεκέμβριο του 2007 οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε από τη Γενική Γραμματεία, Ημερίδα στην οποία εκλήθησαν οι εταιρείες που εμπορεύονται ΑΤΜ στην Ελλάδα και προωθούν μηχανισμούς Anti-skimming και παρουσίασαν τα προϊόντα τους.

  Στην Ημερίδα κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι: των Τραπεζών, της ΔΙΑΣ Α.Ε., της Α.Δ.Α.Ε., της ΕΛ.ΑΣ, της Τράπεζας της Ελλάδος και του Μεσολαβητή Τραπεζικών και Επενδυτικών Υπηρεσιών.

 • Διεξαγωγή Ημερίδας με τις εταιρείες που παρέχουν λύσεις,
  στην πρόληψη και αντιμετώπιση των επιθέσεων phishing και farming

  Τον Απρίλιου του 2008 οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε Ημερίδα, από τη Γενική Γραμματεία, στην οποία κλήθηκαν οι Εταιρείες που δραστηριοποιούνται και έχουν σαν αντικείμενο την παροχή λύσεων, για την πρόληψη και την καταστολή των επιθέσεων phishing και farming.   

  Στην Ημερίδα κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι: των Τραπεζών και της Τράπεζας της Ελλάδος.

 • Έκδοση «Χρήσιμων Οδηγιών», για τους υπαλλήλων των Τραπεζών,
  ώστε να γίνεται καλύτερα η επεξεργασία για τη γνησιότητα των πιστοποιητικών ταυτοποίησης

  Η  Γενική Γραμματεία προχώρησε στην έκδοση κειμένου «Χρήσιμων Οδηγιών», που θα διευκολύνουν το έργο των υπαλλήλων των Πιστωτικών Ιδρυμάτων, οι οποίοι αποδέχονται και επεξεργάζονται πιστοποιητικά ταυτοποίησης, ώστε να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικότερα φαινόμενα απάτης που σχετίζονται με τη χρήση παραποιημένων πιστοποιητικών ταυτοποίησης.

  Για τη δημιουργία των «Χρήσιμων Οδηγιών» η Γενική Γραμματεία συνεργάστηκε με την Ελληνική Αστυνομία.

 • Καταπολέμηση της ηλεκτρονικής απάτης στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας

  Για να ανταποκριθεί στο ενδιαφέρον που εκδήλωσαν τα μέλη της, η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ομοσπονδία, συνέστησε Ομάδα Εργασίας για την καταπολέμηση της ηλεκτρονικής απάτης.

  Η Ομάδα αυτή θα καλύπτει θέματα που σχετίζονται με την απάτη  στην ηλεκτρονική τραπεζική (internet banking), την τραπεζική μέσω κινητού τηλεφώνου (mobile banking), τις κάρτες (σε συνεργασία πάντα με τις άλλες υπάρχουσες Ομάδες Εργασίας που υπάρχουν σε επίπεδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών).

  Η 2η συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας φιλοξενήθηκε τον Μάϊο στα γραφεία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Στη συνάντηση αυτή συζητήθηκαν και παρουσιάστηκαν διαφορετικά θέματα όπως η βελτίωση της πληροφόρησης του κοινού και τα υπάρχοντα εθνικά συστήματα CERT (Κέντρα επείγουσας αντιμετώπισης ψηφιακών απειλών).