Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Απάτη στα μέσα και συστήματα πληρωμών


Η πρόληψη και αντιμετώπιση της απάτης στα μέσα και συστήματα πληρωμών επιβάλει την ανάγκη ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Η αποτελεσματικότητα, το μειωμένο κόστος χρήσης και η συνεχώς αυξανόμενη χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής και μετρητών πρέπει να συνδυάζεται με την ασφάλεια χρήσης αυτών. Στην παρούσα ενότητα παρέχονται πληροφορίες για τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται στην συγκεκριμένη θεματική, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε αμιγώς εθνικό επίπεδο.

 • Έκδοση «Χρήσιμων Οδηγιών», για τους υπαλλήλων των Τραπεζών,
  ώστε να γίνεται καλύτερα η επεξεργασία για τη γνησιότητα των πιστοποιητικών ταυτοποίησης

  Η  Γενική Γραμματεία προχώρησε στην έκδοση κειμένου «Χρήσιμων Οδηγιών», που θα διευκολύνουν το έργο των υπαλλήλων των Πιστωτικών Ιδρυμάτων, οι οποίοι αποδέχονται και επεξεργάζονται πιστοποιητικά ταυτοποίησης, ώστε να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικότερα φαινόμενα απάτης που σχετίζονται με τη χρήση παραποιημένων πιστοποιητικών ταυτοποίησης.

  Για τη δημιουργία των «Χρήσιμων Οδηγιών» η Γενική Γραμματεία συνεργάστηκε με την Ελληνική Αστυνομία.

 • Καταπολέμηση της ηλεκτρονικής απάτης στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας

  Για να ανταποκριθεί στο ενδιαφέρον που εκδήλωσαν τα μέλη της, η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ομοσπονδία, συνέστησε Ομάδα Εργασίας για την καταπολέμηση της ηλεκτρονικής απάτης.

  Η Ομάδα αυτή θα καλύπτει θέματα που σχετίζονται με την απάτη  στην ηλεκτρονική τραπεζική (internet banking), την τραπεζική μέσω κινητού τηλεφώνου (mobile banking), τις κάρτες (σε συνεργασία πάντα με τις άλλες υπάρχουσες Ομάδες Εργασίας που υπάρχουν σε επίπεδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών).

  Η 2η συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας φιλοξενήθηκε τον Μάϊο στα γραφεία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Στη συνάντηση αυτή συζητήθηκαν και παρουσιάστηκαν διαφορετικά θέματα όπως η βελτίωση της πληροφόρησης του κοινού και τα υπάρχοντα εθνικά συστήματα CERT (Κέντρα επείγουσας αντιμετώπισης ψηφιακών απειλών).

 • Φυλλάδιο με οδηγίες προς τους πολίτες
  σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου

  Λόγω της αύξησης των εγκληματικών ενεργειών που αφορούν την έκδοση δανείων και καρτών με τη χρήση πλαστών πιστοποιητικών, τα μέλη της Επιτροπής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Απάτης στα Μέσα και τα Συστήματα Πληρωμών της ΕΕΤ, αποφάσισε σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία και την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., να δημιουργήσει ενημερωτικό υλικό, με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τις ενέργειες που θα πρέπει να κάνουν σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους.

 • Φυλλάδιο με συμβουλές προς τους πολίτες κατά τις συναλλαγές στα ΑΤΜ

  Με στόχο την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Απάτης στα Μέσα και τα Συστήματα Πληρωμών, η ΕΕΤ δημιούργησε ένα διατραπεζικό φυλλάδιο για τους συναλλασσόμενους στα ΑΤΜ.

   

  Στόχος του φυλλαδίου είναι να δώσει συμβουλές προς τους συναλλασσόμενους για την ενίσχυση της ασφάλειας τους κατά τη χρήση των ΑΤΜ.

 • Σύστημα Καταγγελθεισών Συμβάσεων Επιχειρήσεων που αποδέχονται συναλλαγές καρτών (ΣΚΣΕ)

  Μετά από αίτημα της ΕΕΤ η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. δημιούργησε βάση πληροφοριών για επιχειρήσεις των οποίων έχει καταγγελθεί η σύμβαση αποδοχής συναλλαγών με κάρτες Η λειτουργία του εν λόγω Συστήματος έχει ξεκινήσει από την 1/1/2006.

   

  Στόχοι του Έργου είναι:

  • Η πρόληψη και καταστολή της απάτης στο δίκτυο των συμβεβλημένων επιχειρήσεων που αποδέχονται τραπεζικές κάρτες, με απώτερο στόχο την προστασία της τραπεζικής πίστης αλλά και την προστασία των κατόχων καρτών
  • Η θέσπιση σύννομων διαδικασιών για τη συγκέντρωση και διαχείριση των πληροφοριών
  • Η αμεσότερη δυνατή πληροφόρηση των τραπεζών σχετικά με τις νέες πληροφορίες που καταχωρούνται στη βάση δεδομένων, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα εκτίμησης του κινδύνου που τυχόν απορρέει από τη σύνοψη σύμβασης με επιχειρήσεις.

  Σχετικό link: www.teiresias.gr