Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Διήμερο διεθνές συνέδριο με τίτλο "The fifth annual e-Crime Congress"

Στις 27 και 28 Μαρτίου 2007 έχει προγραμματιστεί, στο Victoria Park Plaza Hotel του Λονδίνου, η διενέργεια του 5ου ετήσιου διεθνούς συνεδρίου για την πρόληψη και καταστολή του ηλεκτρονικού εγκλήματος.

Η δήλωση συμμετοχής, το πρόγραμμα του διήμερου συνεδρίου, καθώς και λοιπές σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.e-crimecongress.org