Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρόοδο του SEPA

Στις 3 Μαΐου 2007 ο κ. Charlie McCreevy, αρμόδιος Επίτροπος της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Αγοράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, απέστειλε επιστολή προς τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών, κ. Gerard Hartsink, στην οποία συνοψίζονται οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με την πρόοδο του SEPA.