Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Κείμενο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τις απαιτήσεις αναφοράς
για σκοπούς συμπλήρωσης του ισοζυγίου πληρωμών

Tο κείμενο δημοσιεύτηκε απο την αρμόδια υπηρεσία στατιστικών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σε συνέχεια συνάντησης που πραγματοποιήθηκε, τη Δευτέρα 7 Μαΐου 2007, με συμμετοχή εκπροσώπων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών, της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας, του SWIFT και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.