Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Aνακοίνωση της Euro Banking Association (EBA)

H ανακοίνωση αφορά τη δημιουργία πανευρωπαϊκού σχήματος για επείγουσες μεταφορές πιστώσεων, οι οποίες θα ολοκληρώνονται αυθημερόν.