Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Ηλεκτρονική τραπεζική

Συνεργασία των τραπεζών με τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών Internet
για τον περιορισμό της απάτης στο Διαδίκτυο.

Τον Μάιο του 2006 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), κατόπιν αιτήματος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών (ΕΕΤ), συνάντηση εκπροσώπων των τραπεζών και των εταιρειών παροχής υπηρεσιών Internet, με αντικείμενο την πρόληψη και την καταστολή της ηλεκτρονικής απάτης μέσω του Internet, η οποία έχει ως θύματα πελάτες τραπεζών.


Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) και της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας.

 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι εκπρόσωποι των τραπεζών ζήτησαν τη συνεργασία των εταιρειών παροχής υπηρεσιών Internet, προκειμένου να εξευρεθούν τρόποι και μηχανισμοί αποτροπής της δυνατότητας υφαρπαγής προσωπικών στοιχείων των πελατών των τραπεζών από κακόβουλους τρίτους.

Ειδικότερα, τέθηκαν προς συζήτηση προτάσεις, όπως η θέσπιση υποχρέωσης ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών μόνο μέσω ηλεκτρονικής υπογραφής, η δημιουργία μηχανισμών αυτόματης διακοπής αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) σε πελάτες τραπεζών από συγκεκριμένες ("ύποπτες") ηλεκτρονικές διευθύνσεις, η διακοπή της πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους που δημιουργήθηκαν με σκοπό την εξαπάτηση των πελατών των τραπεζών και η δημιουργία μηχανισμών άμεσης ενημέρωσης των χρηστών του Internet σε περίπτωση μαζικής προσβολής του από πλαστά μηνύματα (phishing mails).

Συμφωνήθηκε να ακολουθήσει απευθείας συνεργασία μεταξύ των τραπεζών και των εταιρειών παροχής Internet, προκειμένου να διαμορφώσουν τεχνικά εφαρμόσιμες προτάσεις για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου. Οι προτάσεις θα υποβληθούν -εφόσον είναι απαραίτητο- προς ρυθμιστική υλοποίηση στα αρμόδια θεσμικά όργανα της Πολιτείας.